วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกลสมัยใหม่
การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่
เข้าร่วมอบรมการใช้แขนกลอัตโนมัติ
previous arrow
next arrow
 
Shadow