วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การขอคำปรึกษาในการใช้เครื่องมือตัดกับชุดฝึกเครื่องกัด CNC Mini ของคุณ ขจรพัฒน์ ธนัฐธันยดล กลุ่มงานหินอ่อน อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565