วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

การขอคำปรึกษาในการใช้เครื่องมือตัดกับชุดฝึกเครื่องกัด CNC Mini ของคุณ ขจรพัฒน์ ธนัฐธันยดล กลุ่มงานหินอ่อน อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565