วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

การติดตามและตรวจความพร้อมของคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร