วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับ คุณมนัส ศรีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมชชีนเทค จำกัด ในการมาเยี่ยมชม