วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

สาขาเครื่องจักรกล CNC ( เครื่องกลึง CNC )

ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2566

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

ศูนย์การจัดการเรียนการสอนเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ได้นำนักศึกษานายสมมาตร สีวันแก้ว นักศึกษา ระดับ ปวส 1 โดยมีครูควบคุม ประกอบไปด้วย ครูกานฐ์นพัฒน์ อินทร์มา ควบคุมการเขียนโปรแกรม CAD / CAM กับ ครูสมบัติ ชิวหา ควบคุมการใช้เครื่องกลึง CNC

โดยได้รับการสนับสนุน จากท่านผู้อำนวยการ ดร. สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และทางคณะครู อาจารย์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ได้รับรางวัล อันดับที่4 จากทั้งหมด 12 ทีม