วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบึงพระ จ.พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์กัดตัวหนังสือด้วยเครื่องกัด CNC

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบึงพระ จ.พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กัดตัวอักษร เพื่อนำไปติดบริเวณอาคารอำนวนการ อาคารพัสดุ ฯลฯ