วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ให้การตอนรับคณะครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จาก วิทยาลัยการอาชีพเถิน มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

คณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพเถิน ถ่ายภาพบริเวณหน้าศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายถอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร