วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ได้รับใบอนุญาต เลขที่ กพ ๐๐๐๑.๑ / ๒๕๖๕ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ ๑