วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ได้รับใบอนุญาต เลขที่ กพ ๐๐๐๑.๑ / ๒๕๖๕ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ ๑