วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ยินดีต้อนรับ คุณอังกูล ชัยพงษ์รัตนา ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ มาเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564