วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

อบรมการใช้เครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM) โดยบริษัท บีพี คาลลิเบรชั่น จำกัด ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด 3 มิติ