วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

อบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เครื่องกัด ระดับ 2 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติงาน CAD / CAM ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฏาคม 2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

เรียนทฤษฎี
เรียนทฤษฎี
เรียนทฤษฎี
เรียนทฤษฎี
ฝึกปฏิบัติกัดงานจริงจากการออก G – Code และ M – Code
ฝึกปฏิบัติกัดงานจริงจากการออก G – Code และ M – Code
ฝึกปฏิบัติกัดงานจริงจากการออก G – Code และ M – Code
ฝึกปฏิบัติกัดงานจริงจากการออก G – Code และ M – Code