วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอน ฯ โดย หจก.เอ็น แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง โดยคุณ จรัส โตอัน วันที่ 11 เมษายน 2565