วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อบรมการใช้โปรแกรมแขนกลอัตโนมัติ