วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อบรมการใช้โปรแกรมแขนกลอัตโนมัติ