วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผลการคัดเลือก Logo ประจำศูนย์การเรียน ฯ

Logo ของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร