วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565
sdsdsds

การฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 / 2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

25 ธ.ค. 2021
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 / 2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 และ 8 - 9 มกราคม 2565 เวลา 08:30 น. - 17:00 น.

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา08:45 น. นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอนและท่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 /2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)

25 ธ.ค. 2021
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา08:45 น. ท่านสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอนและท่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 /2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโ
    • 1
    • 2