วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565
sdsdsds

อบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เครื่องกัด ระดับ 2 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติงาน CAD / CAM ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฏาคม 2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

28 ก.ค. 2022
เรียนทฤษฎี เรียนทฤษฎี เรียนทฤษฎี เรียนทฤษฎี ฝึกปฏิบัติกัดงานจริงจากการออก G - Code และ M - Code ฝึกปฏิบัติกัดงานจริงจากการออก G - Code และ M - Code ฝึกปฏิบัติกัดงานจริงจากการออก G - Code และ M - Code ฝึกปฏิบัติกัดงานจริงจากการออก G - Code และ M - Code