วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

การให้คำแนะนำแก่นายปวรศักย์ ธนัฐนยดล

การให้คำแนะนำการแก้ไข G – Code และ M – Code กับ โปรแกรม simulation กับนาย ปวรศักย์ ธนัฐนยดล บุคคลภายนอกที่กำลังศึกษาการใช้งานเครื่องกัด Mini CNC วันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร