วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ข่าวใหม่

การให้คำแนะนำแก่นายปวรศักย์ ธนัฐนยดล
การขอคำปรึกษาในการใช้เครื่องมือตัดกับชุดฝึกเครื่องกัด CNC Mini ของคุณ ขจรพัฒน์ ธนัฐธันยดล กลุ่มงานหินอ่อน อ พรานกระต่าย จ กำแพงเพชร ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ให้การตอนรับคณะครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จาก วิทยาลัยการอาชีพเถิน มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
พัฒนาแผนกวิชาช่างกลโรงงานให้เกิดความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น
โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Mastercam 2022 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องกัด Mini cnc กับ ธุรกิจกัดหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร
การฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 / 2564 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ยินดีต้อนรับ คุณอังกูล ชัยพงษ์รัตนา ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนการสอน ฯ มาเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบึงพระ จ.พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์กัดตัวหนังสือด้วยเครื่องกัด CNC
เรื่องมาใหม่
คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูล เข้าศึกษาดูงานกำดำเนินการของศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00น – 12:00 น.
ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค (World Skills Thailand ๒๐๒๒ – Qualifying Round) ระหว่างวันที่ ๒ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘  นครสวรรค์
อบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เครื่องกัด ระดับ 2 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติงาน CAD / CAM ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฏาคม 2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
คู่มือการใช้งาน